Jaar 2008-2009 Cyclus B

 

 

Bezinning bij / surfen naar:

 

 Zusters en broeders,

Omdat hij in naam van Jezus een lamme heeft genezen, wordt Petrus door de joodse leiders in de gevangenis geworpen en moet hij, net als Jezus een tijdje voordien, voor het Sanhedrin verschijnen. Wat hij daar vertelt, horen we in de eerste lezing, en het zijn woorden die je niet direct zou verwachten van iemand die kort tevoren Jezus nog verloochend heeft. Hij zegt dat Jezus de hoeksteen is waarop de wereld gebouwd is, en alleen bij Hem is redding te vinden. Dat zijn heel resolute woorden, want ze laten geen opening voor twijfel.  

Jezus is dus de hoeksteen, en alleen bij Hem is redding te vinden. Redding waarvan? Ik denk dat het antwoord op die vraag in het evangelie te vinden is, precies in wat Jezus over zichzelf zegt: dat Hij de goede herder is die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij beschermt zijn schapen tegen de wolf. De schapen zijn wij, zijn alle mensen, en de wolf is elke bedreiging die op ons kan afkomen. Daartegen biedt Jezus veiligheid en bescherming. Hij beschermt ons ook tegen onszelf, tegen wat ons van het goede verwijdert, want Hij zegt: ‘Bemin uw naaste als uzelf. Begin dus al met van uzelf te houden, want je bent een kind van God. En een kind van God kijkt met open blik naar zichzelf en naar zijn medemens. Houd dus ook van je medemens. Doe hem alleen maar goed aan, en nooit kwaad. Respecteer hem in alle omstandigheden en wees barmhartig, vredevol en vergevensgezind.’  

Het zijn woorden die wel lijken te vloeken met de werkelijkheid waarin we leven, want je moet al goed blind zijn om niet te zien dat respect, barmhartigheid en vrede dikwijls heel ver te zoeken zijn. Ik kan me zelfs niet van de indruk ontdoen dat de maatschappij veel harder geworden is dan pakweg tien, twintig jaar geleden, dat er meer geweld is en ook meer wrok. Tegen die achtergrond krijgt Jezus’ oproep om goed te zijn dus wel een heel indringende betekenis. En ook tegen die achtergrond is het feit dat Hij een goede herder wil zijn, een geruststellende gedachte. Hij is er voor ons, Hij gaat ons voor in de wereld waarin we leven, Hij wijst ons de weg in ons eigen leven.  

We weten dat Jezus’ woorden en daden er nooit om zichzelf zijn, dat ze altijd op ons gericht zijn, en niet alleen op ons, maar op alle mensen, want Jezus zegt ook dat Hij nog andere schapen heeft die niet uit deze schraapstal zijn. Jezus’ roepstem geldt dus voor iedereen, voor alle mensen. ‘Kijk’, zegt Hij telkens opnieuw, ‘zo moet je spreken en zo moet je handelen.’ En de woorden die Hij spreekt, zijn woorden van vrede en verzoening, en de daden die Hij stelt, zijn daden van hulpvaardigheid. ‘Dienen, dat is wat je moet doen,’ houdt Hij voor. ‘Niet heersen, maar dienen’, en Hij geeft zelf het goede voorbeeld. Ik wou dat dit voorbeeld meer gevolgd werd, want dan zou de wereld er helemaal anders uitzien. Er zou geen haat zijn en geen nijd, oorlog en terrorisme zouden verschrompelen, en er zou vrede heersen in ieders hart.  

Zusters en broeders, de vierde zondag van Pasen, de zondag van de goede herder, is traditioneel ook roepingenzondag. En bij ‘roeping’ denken we waarschijnlijk spontaan aan een religieuze roeping, een roeping dus tot priester of kloosterzuster. Het is nog maar de vraag of we juist denken, of roeping inderdaad alleen op religieuzen slaat. Het antwoord op die vraag is nee: roeping slaat niet alleen op religieuzen, ze slaat op iedereen. Allen worden we geroepen, en waartoe we geroepen worden, is duidelijk: dat we, zoals Jezus, goede herders zouden zijn voor elkaar. Dat we bezorgd zouden zijn voor elkaar en dat we ons leven zouden geven aan elkaar. En je weet dat Jezus hiermee niet bedoelt dat we moeten sterven voor elkaar, wel dat we moeten leven voor elkaar. En dat zijn niet zomaar wat woorden. Goede herders zijn voor elkaar, dat doen we in ons leven van elke dag. We proberen dus goede vaders en goede moeders te zijn voor onze kinderen, en goede kinderen voor onze ouders. En verder: of we nu bouwvakker of computerspecialist zijn, winkelier of kok, werkloze of gepensioneerde: laten we goede herders zijn, zoals Jezus dat is, want zo maken we onze wereld leefbaar voor iedereen, ook voor onszelf. Amen. 

 

Download deze preek in Microsoft Word formaat

 

Intekenen voor de wekelijkse overwegingen

Wil je ook graag wekelijks mijn overwegingen ontvangen? Wil je je uitschrijven van de lijst? Vul dan hieronder je gegevens in:
captcha