Jaar 2007-2008 Cyclus A

 

Bezinning bij / surfen naar:

 

Kerstmis: cadeautjestijd, verlichte straten, muziek, gezinsfeest, romantiek, feest van vrede, kerstbomen, koopzondagen. Veel geld uitgeven. Heel veel geld uitgeven. Dikwijls heel veel geld verspillen. Maar wat is Kerstmis midden dat gedruis dat er al honderden jaren rond gemaakt wordt en dat elk jaar sterker lijkt te worden? Immers, hoe minder gelovigen, hoe meer gedruis. Nog eens: wat is Kerstmis? Of is het niets meer?

Zusters en broeders, de boodschap van Kerstmis werd meer dan tweeduizend jaar geleden vastgelegd, en ze blijft onverminderd van tel. En die boodschap is dat God mens is geworden, gewoon mens, zo gewoon dat Hij als een gewoon mensenkind ter wereld kwam, als boreling van Maria en Jozef. Zo gewoon ook dat zijn geboorte onopgemerkt zou voorbijgegaan zijn, waren er geen engelen geweest die wat herders in de buurt hadden gealarmeerd. Herders, juist ja, herders. Zowat het uitschot van die tijd, mensen met wie de deftige burger niets te maken wilde hebben. Maar precies zij werden op de hoogte gebracht. Geen koningen, geen hogepriesters, geen schriftgeleerden, geen overheidspieten, maar herders. God kiest als geboorteplaats uitdrukkelijk voor de buitenkant van de samenleving, voor de kansarmen, voor hen voor wie niemand oog heeft. Behalve Hij, en zijn engelen met Hem. Alleen al door zijn geboorte op die plaats en met die mensen herinnert Hij er ons aan dat niemand meer is dan een ander. En tegelijk maakt Hij er ons op attent dat iedereen onze medemens is, en dat mensen die het goed maken niet méér onze medemens zijn dan mensen die het moeilijk hebben, dan kwetsbare mensen.

Zusters en broeders, we mogen dat nooit vergeten: de omstandigheden, de plaats en het milieu waarin God mens is geworden: niet in de materiële veiligheid van rijkdom en bescherming, maar in de kwetsbaarheid van armoede en maatschappelijk zwakheid. Niet de rijken en de machtigen, wel de armen en de zwakken waren zijn eerste medemensen. En medemenselijkheid, dat zal zijn hele aardse leven het waarmerk zijn van Jezus, tot op het kruis. Ik denk, als we dat zouden inzien, als we even medemenselijk zouden worden als Hij ons van bij zijn geboorte heeft voorgeleefd, en als we ons even kwetsbaar zouden durven opstellen als Hij dat heeft gedaan, dat we misschien het grote Licht zouden zien waarover Jesaja in de eerste lezing zo mooi vertelt: het Licht van God, het Licht van liefde, vrede en gerechtigheid.

Zusters en broeders, ik wens ons allen een bezinnend en vredevol Kerstfeest toe, het begin van het besef dat God mens geworden is voor álle mensen, ook en zeker voor die mensen voor wie wij anders misschien geen aandacht zouden hebben. Amen.

Download deze preek in Microsoft Word formaat

Intekenen voor de wekelijkse overwegingen

captcha