Jaar 2015-2016 Cyclus C

 

Zusters en broeders,

Wie christen wil zijn, wie Jezus wil volgen, moet streven naar een wereld van liefde, vrede, gerechtigheid, broederlijkheid, barmhartigheid. Kortom, naar een wereld zoals God die bij zijn schepping heeft gedroomd. Een wereld die Jezus ons heeft voorgeleefd. Maar het streven naar zo’n hemel op aarde wordt heel vaak afgeremd, en tegengewerkt door de harde werkelijkheid van onbegrip, tegenwerking, vervolging.

Zo’n harde werkelijkheid schetst Jezus  in het evangelie van vandaag. ‘Er zal een strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest’, zegt Hij.  Zijn woorden schetsen een vreselijk beeld van oorlogen, onlusten natuurrampen, vervolgingen, verraad, familieruzies en doodslag. Er zullen ook valse profeten zijn die zijn Naam misbruiken om anderen te misleiden en in het verderf te storten. ‘Wees op je hoede’, zegt Jezus, ‘wees waakzaam dat je niet op een dwaalspoor gebracht wordt.’ Een dwaalspoor van bijgeloof. Een dwaalspoor van grenzeloze bezitsdrang die wereldwijd leidt tot een zieke, zelfs giftige natuur, tot overstromingen en zoveel andere natuurrampen. Een dwaalspoor van grote woorden en valse beloften. Een dwaalspoor van een zogezegd perfecte wereld  die blind blijft voor het leed dat zovelen treft. Blind voor dodelijke ziektes, ongevallen en zelfmoorden van zoveel mensen. Blind voor echtscheidingen en familiebreuken. Blind voor ongeluk en ellende.

En ook blind voor het dwaalspoor van zoveel politici en machthebbers die zichzelf boven alles en iedereen verheffen, ook boven God. Machthebbers die alles uitroeien en vernietigen wat aan God en aan Jezus doet denken. Zij zoeken dus niet naar vrede, maar naar oorlog en burgeroorlog. Hun doen en denken wordt niet geleid door liefde, maar door haat. En ook niet door broederlijkheid, want ze zijn hun eigen god. En evenmin door barmhartigheid en gerechtigheid, want hun doen bestaat uit grenzeloze lacht, uitbuiting, wreedheid, vernietiging.

We herkennen dat beeld in de werkelijkheid van elke dag. Niet de hele werkelijkheid, maar een immer groter wordend deel ervan. Een deel dat groeit door de immense wreedheid van IS en andere moslimgroepen. Door de machthebbers die Syrië plat bombarderen. Door de machthebbers die meer en meer dictators worden. Door de mensensmokkelaars die tienduizenden vluchtelingen in gammele bootjes de zee opdrijven. Door de drughandelaars die jongeren uitroeien. Door de miljoenen kinderen in sloppenwijken, op straat, in riolen, op vuilnisbelten.  Zo ziet de wereld eruit wanneer hij zichzelf vernietigt omdat mensen God ontkennen en hun eigen god worden.

Jezus is dus geen valse profeet wanneer Hij een hard beeld van de toekomst schetst. Het is immers goed herkenbaar in onze wereld.  Maar tegelijk geeft Hij hoop aan wie wil leven naar zijn woorden en daden. ‘Geen haar van je hoofd zal verloren gaan’, zegt Hij. Want ‘door standvastig te zijn, zal je je leven vinden.’       

Zusters en broeders, laten we luisteren naar zijn woorden en leven in zijn hoop. In een van onze liederen zingen wij: ‘Dat het licht in ons mag blijven branden. God draagt ieder mensenkind op handen.’ Laten bidden dat Gods licht inderdaad in ons mag blijven branden, zodat we kunnen meebouwen aan een betere wereld. Niet een wereld van onszelf en met ons eigen godsbeeld, maar een wereld voor alle mensen, want God draagt ieder mensenkind op handen. Amen. 

Download dit document in Word-formaat

Intekenen voor de wekelijkse overwegingen

captcha