Jaar 2019-2020 Cyclus A
  • Eerste lezingWijsheid 6, 12-16
  • EvangelieMattheus 25, 1-13

Zusters en broeders,

Zoals zo dikwijls hoorden we in het evangelie een parabel die direct uit het leven gegrepen is. Want meisjes die met lampen op de bruidegom wachten was in de tijd van Jezus inderdaad realiteit, net zoals het feit dat de bruidegom niet op tijd kwam opdagen. Dat wees erop dat er nog stevig gediscussieerd werd over de bruidsschat die moest opgehoest worden, en over wie recht had op een deel van die bruidsschat.

Maar het gaat natuurlijk niet daar om, wel om her Rijk der hemelen, anders gezegd, het Koninkrijk van God, het Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. Van de meisjes wordt verwacht dat ze daaraan meewerken, maar vijf van hen brengen dat niet op, met als gevolg dat ze niet toegelaten worden in Gods Koninkrijk: ze hebben er immers niets voor gedaan. En Jezus besluit: ‘Wees waakzaam, want gij kent dag noch uur.’ Hij zegt dat ook tegen ons, en wijzelf zouden dat om honderden redenen dan weer tegen onszelf kunnen zeggen.

Want waakzaam zijn hoort tot de kern van ons doen en laten. We zijn immers waakzaam op ontelbaar veel domeinen, en als we dat niet zijn, worden we vaak met negatieve gevolgen van die onachtzaamheid geconfronteerd. Dus zijn we waakzaam dat ons huis en ons bezit beveiligd is tegen diefstal. We zijn waakzaam in onze omgang met onze medemensen, om hen niet te kwetsen of te beledigen. We zijn waakzaam op ons werk, om goed te doen wat van ons verwacht wordt, en we zijn ook waakzaam in het verkeer, om geen ongevallen te veroorzaken of te ondergaan. En ook waakzaam in ons gedrag, om geen domme dingen te doen, om niet verslaafd te worden aan drank en drugs, om in vrede en geluk om te gaan met ons gezin, onze familie, onze buren, onze collega’s. En zo kunnen we blijven doorgaan, want waakzaamheid maakt echt deel uit van ons leven.

Maar Jezus bedoelt meer dan dat. Hij zet ons namelijk direct aan tot waakzaamheid in onze inzet voor het Koninkrijk van Gods liefde, vrede en gerechtigheid. En ook in dat verband kunnen we onszelf zeker op heel wat domeinen tot meer waakzaamheid aansporen.

Wees waakzaam, zouden we kunnen zeggen, want voor je het weet draai je mee in een wereld van overconsumptie, en laat je je vangen door de gekste reclame om nog veel meer te consumeren.

Wees waakzaam, want voor je het beseft leef je er maar op los, hou je geen rekening meer met je medemensen, en nog minder met je omgeving, het milieu, de natuur.

Wees waakzaam,  want voor je het doorhebt ben je zo verslaafd aan je gsm, je iPhone, Facebook, twitter, Instagram en al die andere sociale media, dat je niet eens meer weet dat je echt leeft.

Wees waakzaam, want voor je het weet doe je mee aan roddelpraat over anderen, en slik je zonder nadenken de meest kwetsende leugens.

Wees waakzaam, want voor je het beseft zet je je niet meer in voor je medemensen, omdat je vindt dat het ieder voor zich is.

Wees waakzaam, want voor je het weet ben je niet meer arm van geest, en werk je helemaal niet meer mee aan Gods Koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid.

En ook hier zouden we kunnen blijven doorgaan, want er is zoveel dat probeert ons af te leiden van aandacht voor onze medemensen, om ons egoïstisch en onverschillig te maken.

Zusters en broeders, in de eerste lezing hoorden we een lofzang op de wijsheid. Die is ‘stralend en onvergankelijk, en laat zich gemakkelijk zien aan wie haar liefheeft, en vinden door wie haar zoekt.’ En zo gaat het nog een beetje door. Misschien vragen we ons af wat we met die wijsheid moeten aanvangen, en zijn we veeleer op zoek naar andere dingen dan naar pure wijsheid. Maar het gaat helemaal anders klinken als we weten dat die wijsheid God betreft, en dat het dus gaat over de vraag in hoever we God zoeken en Hem echt in ons leven toelaten. Het antwoord op die vraag vinden we bij Jezus: welke plaats neemt Hij in in ons leven, en in hoever leven we naar zijn woorden en daden. Pas als we dat echt doen, dus naar zijn woorden en daden leven, zijn we waakzaam en houden we onze lampen brandend. Onze lampen van geloof, hoop en liefde in Gods Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Amen.

Download dit document

Intekenen voor de wekelijkse overwegingen

captcha