Jaar 2021-2022 Cyclus C
  • Eerste lezingJeremia 33, 14-16
  • EvangelieLucas 21, 25-28.34-36

Zusters en broeders,

Misschien denk je: Dat evangelie hebben we toch al gehoord? Waarom wordt dat herhaald? En als je dat denkt, heb je bijna gelijk, want het lijkt inderdaad heel sterk op het evangelie van twee zondagen geleden. Maar dat was het evangelie volgens Marcus, vandaag is het het evangelie volgens Lukas. Vandaag begint er immers een nieuw liturgisch jaar, en we zullen de volgende maanden vooral woorden horen uit het evangelie volgens Lukas.

Maar nieuw liturgisch jaar en andere evangelist of niet, het evangelie klinkt brandend actueel, want alles wat erin beschreven staat, zou op vandaag kunnen slaan. Volkeren die in angst verkeren door burgeroorlog, door fundamentalisme, door terrorisme. Spanningen die heersen in zoveel landen en tussen landen onderling. Criminele plundering en corruptie van politici in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Miljoenen vluchtelingen en migranten zonder toekomst en zonder hoop. Verwarring in milieu en klimaat. En het negatieve kan ook onszelf overkomen door  ongeluk, tegenslag, ziekte, sterven, miserie op het werk, in het gezin, Covid-19, overvolle ziekenhuizen. Het kan allemaal angst veroorzaken. Angst voor wat is, en angst voor wat nog zal komen. Angst die tot wegvluchten kan leiden. Meer en meer mensen sluiten zich op in zichzelf, en willen niets meer met de werkelijkheid te maken hebben. Het kan hen allemaal niet meer schelen, ze kunnen er toch niets tegen doen.

Precies tegen dat wegvluchten reageert Jezus. ‘Hef uw hoofd omhoog. Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen voor het leven. Wees waakzaam,’ zegt Hij. En waakzaam zijn we wanneer we niet wegkruipen in ons eigen klein wereldje, maar aandacht hebben voor de wereld en voor onze medemensen. Wanneer we oog hebben voor het positieve dat er is, en wanneer we daar ook willen aan meewerken. En waakzaam zijn we zeker wanneer we luisteren naar het woord van God en vol verlangen uitzien naar de komst van Jezus in ons midden, zodat we kunnen leven naar zijn woorden en daden.

En hoe belangrijk verlangen is ervaren we in ons dagelijks leven. Verlangen naar mooi weer, naar een heerlijke vakantie, naar een goede gezondheid, naar een aangename en goedbetaalde job, naar een mooi pakje onder de kerstboom. We kunnen eindeloos blijven opsommen, want verlangen kleurt ons leven elke dag, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Maar we weten ook dat ons verlangen soms, misschien zelfs dikwijls, mooier en aantrekkelijker is dan de werkelijkheid die erop volgt. De vakantie kan tegenvallen door het weer, de gezondheid kan maar zo en zo zijn, de kinderen zijn niet altijd zo lief als we zouden willen, of andersom. Ook hier kunnen we blijven opsommen, want het leven is meer dan eens bijlange niet zo geurig en kleurig als we verlangen, maar grijs en grauw.

Vandaag steken we het eerste adventskaarsje aan. Het is maar een heel klein lichtje in een voor velen heel donkere wereld, maar het is en blijft een lichtje van hoop op en verlangen naar een betere wereld door de komst van Jezus in ons midden. Maar Hij kan alleen in ons midden komen als Hij welkom is. Als we dus meebouwen aan zijn wereld van liefde en vrede. Als we aandacht hebben voor onze medemensen. Als Welzijnszorg meer is dan woorden, maar daden wordt. ‘Onleefbaar’ luidt de slogan. Onleefbaar voor miljoenen mensen op de vlucht, onleefbaar in ons eigen land door de armoede van velen en de onverschilligheid van zoveel anderen.

Zusters en broeders, we leven nu al naar Kerstmis toe, het feest van liefde en vrede, van vriendschap en verlangen, van licht in een voor velen erg donkere en onleefbare wereld. Maar we weten ook dat Kerstmis die onleefbaarheid niet zomaar overwint, want ook op 25 december zullen er miljoenen mensen op de vlucht zijn, zullen armen in onleefbare huizen hokken, zullen eenzamen zich verlaten voelen, zullen er doden vallen in het verkeer en door geweld, en zullen veel mensen niet verder komen dan verlangen naar licht in de duisternis. Het zou goed zijn als we nu al zouden toeleven naar een ware Kerstmis van liefde en vrede, en van zorgzaamheid en gerechtigheid voor alle mensen om ons heen en veraf. Amen.

Download dit document

Intekenen voor de wekelijkse overwegingen

captcha